Tư Vấn Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn,400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :21-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
21-06-19 Gia Lai
Ninh Thuận
20-06-19Bình Định: 175,
Quảng Trị: 176,
Quảng Bình: 864
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346
19-06-19Đà Nẵng: 221,
Khánh Hòa: 418
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
18-06-19Đắc Lắc: 845,
Quảng Nam: 014
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
17-06-19TT Huế: 341,
Phú Yên: 514
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
340
16-06-19Kon Tum: 708,
Khánh Hòa: 937
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
307
15-06-19Đà Nẵng: 694,
Quảng Ngãi: 955,
Đắc Nông: 685
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
362
14-06-19Gia Lai: 628,
Ninh Thuận: 151
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
13-06-19Bình Định: 966,
Quảng Trị: 824,
Quảng Bình: 264
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346
12-06-19Đà Nẵng: 963,
Khánh Hòa: 608
Trúng Đà Nẵng367
11-06-19Đắc Lắc: 436,
Quảng Nam: 533
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
336
10-06-19TT Huế: 217,
Phú Yên: 428
Trúng TT Huế372
09-06-19Kon Tum: 680,
Khánh Hòa: 223
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
359
08-06-19Đà Nẵng: 123,
Quảng Ngãi: 901,
Đắc Nông: 947
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
361
07-06-19Gia Lai: 902,
Ninh Thuận: 546
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
350
06-06-19Bình Định: 665,
Quảng Trị: 920,
Quảng Bình: 936
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
05-06-19Đà Nẵng: 223,
Khánh Hòa: 474
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
364
04-06-19Đắc Lắc: 454,
Quảng Nam: 522
Trúng Quảng Nam399
03-06-19TT Huế: 581,
Phú Yên: 309
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
377
02-06-19Kon Tum: 122,
Khánh Hòa: 759
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
362
01-06-19Đà Nẵng: 267,
Quảng Ngãi: 002,
Đắc Nông: 633
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
364
31-05-19Gia Lai: 406,
Ninh Thuận: 200
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
30-05-19Bình Định: 242,
Quảng Trị: 819,
Quảng Bình: 707
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
347
29-05-19Đà Nẵng: 704,
Khánh Hòa: 522
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
28-05-19Đắc Lắc: 775,
Quảng Nam: 489
Trúng Quảng Nam364
27-05-19TT Huế: 259,
Phú Yên: 824
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
354
26-05-19Kon Tum: 272,
Khánh Hòa: 472
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
340
25-05-19Đà Nẵng: 826,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 383
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
350
24-05-19Gia Lai: 059,
Ninh Thuận: 559
Trúng Ninh Thuận318
23-05-19Bình Định: 567,
Quảng Trị: 679,
Quảng Bình: 686
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
22-05-19Đà Nẵng: 788,
Khánh Hòa: 474
Trượt343
21-05-19Đắc Lắc: 292,
Quảng Nam: 253
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
349